SH/CP

Add to Calendar

Calendrier

Martin(noir-black)

Martin Babineau - SH-CP

Choisir le mois: • Select a Month:

Dim/Sun Lun/Mon Mar/Tue Mer/Wed Jeu/Thu Ven/Fri Sam/Sat
 

1 Dec 2017

2 Dec 2017

07H30/60

Pratique

Martin(noir-black)


Mario(jaune-yellow)

Cap-Pelé

3 Dec 2017

08H00/60

Pratique

Martin(noir-black)


Mario(jaune-yellow)

Cap-Pelé

4 Dec 2017

5 Dec 2017

17H05/60

Pratique

Mario(jaune-yellow)


Martin(noir-black)

Shédiac

6 Dec 2017

7 Dec 2017

8 Dec 2017

9 Dec 2017

10 Dec 2017

11 Dec 2017

12 Dec 2017

13 Dec 2017

16H30/60

Pratique

Jason(bleu-blue)


Martin(noir-black)

Cap-Pelé

14 Dec 2017

15 Dec 2017

16 Dec 2017

07H30/60

Pratique

Jason(bleu-blue)


Martin(noir-black)

Cap-Pelé

17 Dec 2017

08H00/60

Pratique

Jason(bleu-blue)


Martin(noir-black)

Cap-Pelé

18 Dec 2017

19 Dec 2017

20 Dec 2017

16H30/60

Pratique

Martin(noir-black)


Lawrence(vert-green)

Cap-Pelé

21 Dec 2017

22 Dec 2017

23 Dec 2017

07H30/60

Pratique

Martin(noir-black)


Lawrence(vert-green)

Cap-Pelé

24 Dec 2017

08H00/60

Pratique

Martin(noir-black)


Lawrence(vert-green)

Cap-Pelé

25 Dec 2017

26 Dec 2017

17H05/60

Pratique

Lawrence(vert-green)


Martin(noir-black)

Shédiac

27 Dec 2017

28 Dec 2017

29 Dec 2017

30 Dec 2017

08H05/60

Pratique

Lawrence(vert-green)


Martin(noir-black)

Shédiac

31 Dec 2017

07H35/60

Pratique

Lawrence(vert-green)


Martin(noir-black)

Shédiac


Init 4 Initiation Novice C Atome C Peewee C Bantan C Midget C